Teppan Yaki


11, quai Romain Roland
69005 - Lyon
04 72 56 05 05